نقش دستوری واژۀ مشخص شده در عبارت «بفرمود تا بدو دادند و مرا از آن رنج آزاد کردند» چیست؟

گزینه یک

قید

گزینه دو

مسند

گزینه سه

مفعول

گزینه چهار

صفت

گزینه 2

در این جمله‌ها نکته‌ای ظریف وجود دارد و آن اینکه باید توجه کرد که نقش «مسند» فقط با فعل اسنادی نمی‌آید و ممکن است با فعل‌هایی مانند «می‌نامند، می‌پندارند، می‌دانند، کردند و...» نیز بیاید. این جمله‌ها در اصل سه جزئی «با مسند» بوده‌اند «من آزاد هستم» که توسط نقش دیگری چهار جزئی «آن‌ها من را آزاد کردند» شده‌اند.

به بالای صفحه بردن