همۀ بیت‌ها به‌جز بیت.................غلط املایی دارد.

گزینه یک

خبیث را چو تعهّد کنی و بنوازی به دولت تو گنه می‌کند به انبازی

گزینه دو

مجو درستی عحد از جهان سست نهاد که این عجوزه عروس هزار داماد است

گزینه سه

نخوردی بی غنا یک جرعه باده نه بی‌مطرب شدی تبعش گشاده

گزینه چهار

مظلوم دست بستۀ مقلوب را بگوی تا چشم بر قضا کند و صبر بر جفا

گزینه 1

ویرایش غلط‌های املایی: عهد – طبعش – مغلوب

به بالای صفحه بردن