واژۀ «تسلّا» به چه معناست؟

گزینه یک

صلوات

گزینه دو

سلام و درود

گزینه سه

تحسین و آفرین

گزینه چهار

آرامش

گزینه 4

برای گزینۀ 1 و 2 و 3 «تصلّی» با این املا درست بود.

به بالای صفحه بردن