واژۀ «حُنین» به چه معناست؟

گزینه یک

ناله

گزینه دو

آواز غمگین

گزینه سه

التماس

گزینه چهار

جنگی در صدر اسلام

گزینه 4

«حنین» یکی از جنگ‌های صدر اسلام است که پیامبر در آن حضور داشتند. گزینۀ (1) در صورتی صحیح بود که این واژه به‌صورت «حَنین» می‌آمد.

به بالای صفحه بردن