پدیدآورندگان آثار «ارزیابی شتاب‌زده، سیاست‌نامه، لطایف‌الطوایف، سه پرسش» به‌ترتیب چه کسانی هستند؟

گزینه یک

جلال آل احمد، نصیرالدین توسی، دولتشاه سمرقندی، یوهان ولفگانگ گوته

گزینه دو

جلال آل احمد، نظام‌الملک توسی، فخرالدین علی صفی، ویکتور هوگو

گزینه سه

جلال آل احمد، نظام‌الملک توسی، فخرالدّین علی صفی، یوهان ولفگانگ گوته

گزینه چهار

جلال آل احمد، نظام‌الملک توسی، فخرالدّین علی صفی، تولستوی

گزینه 4

ارزیابی شتاب‌زده اثر جلال آل احمد، سیاست‌نامه اثر خواجه نظام‌الملک توسی، لطایف‌الطوایف اثر فخرالدّین علی صفی و سه پرسش اثر تولستوی است.

به بالای صفحه بردن