پدیدآورندۀ چند اثر، نادرست بیان شده است؟ (مزار شاعر: فرانسوا کوپه)، (هفت‌پیکر: نظامی)، (سه پرسش: لئوتولستوی)، (سمفونی پنجم جنوب: نزار خاقانی)، (مائده‌های زمینی و مائده‌های تازه: مهستی بحرینی)

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 2

مائده‌های زمینی و مائده‌های تازه: آندره ژید و سمفونی پنجم جنوب: نزار قبانی

به بالای صفحه بردن