پيام عارفانۀ عبارت «در انتظار خدا بودن، ناتانائيل، يعني درنيافتن اين‌که او را هم‌اکنون در وجود خود داري.» به همة بيت‌هاي زير، به‌جز .................. ، نزديک است.

گزینه یک

کي رفته‌اي ز دل که تمنّا کنم تو را کي گشته‌اي نهفته که پيدا کنم تو را

گزینه دو

هرکه بر درگاه او مي‌آورد روي نياز سينۀ او مي‌شود لبريز از فيض اله

گزینه سه

کجا آمد کجا آمد کز اينجا خود نرفته است او وليکن چشم گه آگاه و گه بي‌اعتبار آمد

گزینه چهار

دور مرو سفر مجو پيش تو است يار تو نعره مزن که زير لب مي‌شنود دعاي تو

گزینه 2

مفهوم عبارت متن تست: اعتقاد به اين‌که بايد خدا را کشف کرد، اعتقاد غلطي‌ست. زيرا ما را از خدا دور مي‌کند و محروم مي‌دارد. در بيت اول نيز شاعر مي‌گويد که اي خدا، تو اصلاً از دل من بيرون نرفته‌اي و هيچ‌گاه بر من پوشيده و پنهان نبوده‌اي که بخواهم تو را جست‌وجو و کشف نمايم. در بيت‌هاي سوم و چهارم نيز شاعر (مولانا) نظير همين مضمون را بيان کرده است.

به بالای صفحه بردن