کدام‌یک از گزینه‌های زیر از موضوعات و مضامین ادبیات پایداری به شمار نمی‌رود؟

گزینه یک

ستایش آزادی و آزادی‌خواهی

گزینه دو

مبارزه با عوامل استبداد

گزینه سه

فرهنگ عاشورایی و قیام امام حسین

گزینه چهار

دادگری و عدالت‌خواهی

گزینه 3

مطابق دسته‌بندی صورت گرفته در کتاب فرهنگ عاشورایی و قیام امام حسین در حوزۀ ادبیات انقلاب اسلامی می‌گنجد.

به بالای صفحه بردن