کدام بیت بیان‌کنندۀ عبارت «عَمّ نوالُهُ» است؟

گزینه یک

سعی از برای رزق مقدر نمی‌کنیم
ما این عرق ز جبهۀ خود پاک کرده‌ایم

گزینه دو

راضی چو به رزق خویش بودم
از سفرۀ کس نان نربودم

گزینه سه

در نابستۀ احسان گشاده است
به هر کس آنچه می‌بایست داده است

گزینه چهار

برات رزق تو بر آسمان نوشته خدای عبث توقع رزق از زمینیان داری

گزینه 3

مفهوم فراگیری احسان و نعمت خداوند است و عم نواله هم یعنی لطف او(خدا) فراگیر است و این دو یکسان‌اند گزینه1: نکوهش تلاش برای رزق گزینه2: قناعت گزینه 4: ایاک نعبد و ایاک نستعین (فقط از خدا کمک خواستن)

به بالای صفحه بردن