کدام بیت زیر در حوزۀ ادب غنایی جای نمی‌گیرد و باید با لحن متفاوتی خوانده شود؟

گزینه یک

جدا شد یکی چشمه از کوهسار به ره گشت ناگه به سنگی دچار

گزینه دو

هر تیر که در کیش است گر بر دل ریش آید ما نیز یکی باشیم از جملۀ قربان‌ها

گزینه سه

گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم گفتا که شبرو است او از راه دیگر آید

گزینه چهار

به روز واقعه تابوت ما ز سرو کنید که می‌رویم به داغ بلندبالایی

گزینه 1

این بیت داستانی را حکایت می‌کند و احساس خاصی هنوز در آن دیده نمی‌شود. سه بیت دیگر کاملاً احساسی و عاشقانه هستند و باید با لحنی عاطفی و نرم خوانده شوند.

به بالای صفحه بردن