کدام واژه به‌معنای «فی‌البداهه خواندن» است؟

گزینه یک

تقریر

گزینه دو

ارتجالا

گزینه سه

تصدیر

گزینه چهار

حسن نظم

گزینه 2

خسرو «ارتجالا» انشا می‌خواند و منظور از ارتجالا همین فی‌البداهه خواندن است.

به بالای صفحه بردن