کدام گزینه با حدیث «حاسِبوا قَبلَ أن تُحاسَبوا» ارتباط معنایی ندارد؟

گزینه یک

نمی‌لرزد دلم چون نامه از اندیشۀ فردا که من از خود حسابی دیده‌ام صد بار محشر را

گزینه دو

کسی کاو دهد از تن خویش داد نبایدش رفتن برِ داوران

گزینه سه

چو فردا نامه‌خوانان نامه خوانند برآرم من دو صد فریاد از این دل

گزینه چهار

خودحسابان نگذارند به فردا کاری عید این طایفه روزی است که محشر باشد

گزینه 3

مفهوم حدیث ذکرشده این است که؛ به اعمالِ خود رسیدگی کنید پیش از آنکه به اعمالتان رسیدگی شود. یعنی انسان باید قبل از مرگ حساب خوبی‌ها و بدی‌هایی را که در دنیا مرتکب شده است بداند. این مفهوم در گزینه‌های «1، 2 و 4» موجود است اما شاعر در گزینۀ «3» می‌گوید: در روز قیامت از دست تو (معشوق) دست به گله و شکایت برمی‌دارم به‌خاطر سختی‌ها و بی‌رحمی‌هایی که در حق من (عاشق) کرده‌ای.

به بالای صفحه بردن